488

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında Texniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət Nəzarəti

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında Texniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət Nəzarəti

488

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında Texniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət Nəzarəti

Gəncə, Kəpəz r-nu,
Heydər Əliyev pr. 98

Bazar ertəsi - Cümə

09:00 - 18:00

Şirkət haqqında ətraflı

Государственное Агентство по Стандартизации, Метрологии и Патентам Азербайджанской Республики создано Указом Президента Азербайджанской Республики за номером 623 от 27 декабря 2001 г.
- В своей деятельности Агентство руководствуется Конституцией Азербайджанской Республики, Законами Азербайджанской Республики, Указами и Распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, Постановлениями и Распоряжениями Кабинета Министров Азербайджанской Республики, международными договорами, в которых участвует Азербайджанская Республика, а также Положением об Агентстве.
- Агентство является центральным органом исполнительной власти, формирующим и проводящим государственную политику в области стандартизации, метрологии, сертификации и охраны объектов промышленной собственности.