Средние школы и лицеи

Фильтр
СРЕДНЯЯ ШКОЛА пос. "Боюк Пиралли" Böyük Pirəlli kənd tam orta məktəb 
  • пос. Боюк Пиралли
СРЕДНЯЯ ШКОЛА пос. "Бум" Təbriz Yaqubov adına Bum qəsəbə tam orta məktəb 
  • пос. Бум
СРЕДНЯЯ ШКОЛА пос. "Бунуд" Fövzü Həmidov adına Bunud kənd tam orta məktəb 
  • пос. Бунуд
СРЕДНЯЯ ШКОЛА пос. "Былых" Mahir Əzizov adına Bılıx kənd tam orta məktəb 
  • пос. Былых
СРЕДНЯЯ ШКОЛА пос. "Гаджиаллы" Alı Mustafayev adına Hacıallı kənd tam orta məktəb 
  • пос. Гаджиаллы
СРЕДНЯЯ ШКОЛА пос. "Гамарван" Qəmərvan kənd tam orta məktəb 
  • пос. Гамарван
  • пос. Гарадейн
СРЕДНЯЯ ШКОЛА пос. "Гушлар" Elçin İsmayılov adına Quşlar kənd tam orta məktəb 
  • пос. Гушлар
СРЕДНЯЯ ШКОЛА пос. "Дашлыджа" Daşlıca kənd tam orta məktəb 
  • пос. Дашлыджа
СРЕДНЯЯ ШКОЛА пос. "Емишанли" Şükür Eyvazov adına Yemişənli kənd tam orta məktəb 
  • пос. Емишанли

Средние школы и лицеи

Filter

Yerləşmə