Express
Copmanies
Express
Express
Express
Kateqoriyalar
Daşınma xidmətlər
Subkateqoriyalar
Yükdaşıma
Nəqliyyat daşımaları

Институты

пр. Гусейна Джавида 31
Элмляр Академиясы
Бахтияр Вахабзаде 9, Здание Института Информационных Технологий, 5-ый и 6-ой этажи
Элмляр Академиясы
Джафар Джаббарлы 35
пр. Метбуат 2
Ходжалы пр. 30
Хатаи
ИНСТИТУТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

А. Мамедли 5
Элмляр Академиясы
ИНСТИТУТ РУКОПИСЕЙ ИМ. ФИЗУЛИ

Институт Рукописей им. Физули

Истиглалият 8
ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ им. АКАДЕМИКА ГУСЕЙНОВА Э.

Akademik E.Hüseynov adına İdarəetmə Sistemləri İnstitutu

Бахтияр Вахабзаде 9
Элмляр Академиясы
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Maşınqayırma Texnologiyası İnstitutu

Акад. Гасан Алиев 57
Гянджлик
пр. Гусейна Джавида 33

Институты