2123

ESR INSHAAT

Layihə, maket, interyer, fontan, dizayn, kəsiklər, təmir, transformator, fərdi evlərin tikintisi, eksteryer, konstruksiya, hesabat, abadlıq, plan, fasadlar, binalar, proje, çertyoj, kommunikasiyalar, evlər

Общество с ограниченной ответственностью "ESR İnşaat" согласно Государственным стандартам по проектированию зданий и сооружений I и II степеней ответственности по специальному разрешению (лицензия) под номером 085261, выданному 09.09.2015 года, занимается следующими видами деятельности:
1.3. Вертикальное планирование и благоустройство участков;
2.1. Архитектурное проектирование зданий и сооружений;
3. Проектирование строительных конструкций;
6.3. Проектирование систем электроснабжения;
6.4. Проектирование систем теплоснабжения;
6.5. Проектирование систем водоснабжения и канализации;
6.6. Проектирование систем газоснабжения;
6.7. Проектирование систем связи, радио и телевизионных сетей;
6.10. Проектирование автоматизации и контрольно-измерительных приборов;
6.11. Проектирование противопожарных сигнализаций и автоматизированных систем пожаротушения;
7.1. Проектирование мер по защите от коррозии;
7.2. Проектирование организаций по строительству;
7.3. Составление сметы;
9. Исполнение функций главного проектировщика;

Услуги:
1. Проектирование зданий и сооружений I и II степеней ответственности;
2. Составление смет;
3. Строительство и ремонт частных и загородных домов;
4. Реконструкция и ремонтные работы промышленных и гражданских зданий;
5. Работы по благоустройству;
6. Подготовка и исполнение работ по внутреннему (интерьер) и внешнему (экстерьер) дизайну;
7. Подготовка, исполнение и помощь в подборе оборудования для проектирования и дизайна детский развлекательных центров.

* * * * *

"ESR İnşaat" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi fəaliyyət növü üzrə verilmiş 09.09.2015-ci il tarixli 085261 saylı xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirir:
1.3. Ərazilərin şaquli planlaşdırılması və abadlaşdırılmasının layihələndirilməsi;
2.1. Bina və qurğuların memarlıq layihələndirilməsi;
3. İnşaat konstruksiyalarının layihələndirilməsi;
6.3. Elektrik təchizatı sistemləri layihələndirilməsi;
6.4. İstilik təchizatı sistemləri layihələndirilməsi;
6.5. Su təchizatı və kanalizasiya sistemləri layihələndirilməsi;
6.6. Qaz təchizatı sistemləri layihələndirilməsi;
6.7. Rabitə, radio və televiziya şəbəkələri və sistemləri layihələndirilməsi;
6.8. Ventilyasiya və kondisionerləşdirmə sistemləri layihələndirilməsi;
6.10. Avtomatlaşdırma və nəzarət-ölçü cihazları layihələndirilməsi;
6.11. Yanğın-mühafizə siqnalizasiya və avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemləri layihələndirilməsi;
7.1. Korroziyaya qarşı mühafizə tədbirlərinin layihələndirilməsi;
7.2. Tikintinin təşkilinin layihələndirilməsi;
7.3. Smetaların tərtib edilməsi layihələndirilməsi;
9. Baş layihəçi funksiyasının həyata keçirilməsi layihələndirilməsi;

Xidmətlər:
1. I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi;
2. Smetaların tərtib olunması;
3. Fərdi evlərin, bağ evlərinin tikintisi və təmiri;
4. Sənaye və mülki binalarda rekonstruksiya və təmir işlərinin aparılması;
5. Abadlıq işlərinin aparılması;
6. Daxili (interyer) və xarici (eksteryer) dizayn layihələrinin hazırlanıb yerinə
yetirilməsi;
7. Uşaq əyləncə mərkəzlərinin dizayn layihəsinin hazırlanması və
avadanlıqların alınmasına köməklik göstərilməsi.

Конвертер

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB