9281

БАКИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Bakı Neft Maşınqayırma zavodu

9281

БАКИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Баку, Сабунчинский р-он,
Нариман Нариманов 1, пос. Забрат

Понедельник - Пятница

08:00 - 17:00

Подробнее о компании

Бакинский завод нефтяного машиностроения начал свою деятельность в 2009 году в результате объединения трех заводов. Созданный в результате объединения этих трех заводов - "Машиностроительный завод", "Машиностроительный Завод имени Б.Сардарова" и "Бакинский Нефтепромысловый Машиностроительный Завод" является одним из крупных заводов в Азербайджане. ****** Bakı Neft Maşınqayırma zavodu TASC 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən üç zavodun birləşməsindən yaranmışdır. Bu üç zavodun - "Səttarxan Adına Maşınqayırma Zavodu", "Bakı Neft-Mədən Maşınqayırma zavodu" və "Bakı Maşınqayırma zavodu"-nun birləşməsindən yaranan Bakı Neft Maşınqayırma zavodu bu gün istehsal gücünə görə maşınqayırma sənayesi üzrə Azərbaycanda nəhəng zavodlardan biridir. Azneftkimyamaş ASC-nin tabeliyində olan bu zavod hal hazırda məhsullarını Azərbaycanla yanaşı MDB ölkələrinədə ixrac edir. Zavodda 600 işci çalışır. Zavodun daxilində beş böyük sex və bir labaratoriya fəaliyyət göstərir. Bu sexlərin dəzgah bazası daima yenilənir və məhsullar ən son texnalogiyalar əsasında hazırlanır. Polad əritmə, kəsmə, mexaniki-termiki emal, dəmirçi və məhsul yığma sexlərində işlərə daima yüksək səviyyəli mühəndislər tərəfindən nəzarət edilir. Hazırlanan avadanlıqların hissələri ayrı ayrı halda tökmə üsulu ilə hazırlanır. Bu da hazırlanan məhsulun yüksək keyfiyyəyindən və dözümlülüyündən xəbər verir. Burda istehsal olunan avadanlıqlar 1500-1700 atmosfer təyziqinə davam gətirə bilir ki, bu göstəriciyə Azərbaycan da ilk dəfə Bakı Neft Maşınqayırma zavodu TASC nail olmuşdur. Zavodun laboratoriyasında hazırlanan hər bir metal yoxlamadan keçirilir. Laboratoriyada bu sahədə dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin avadanlıqlarından və təcrübələrindən istifadə olunur. Burda müxtəlif ölçülərdə və müxtəlif təzyiqlərə davam gətirə bilən siyirtmələr, fontan armaturları, PSS tipli sütun sarğıları, geoloji kəşfiyyat boruları üçün qıfıllar, qazma nasosu üçün nəqledici manifoldlar, rotorlar, fırlanğıclar, preventor qurğuları, atqıya qarşı avadanlıqlar, idarəedici pultlar, qaldırıcı qurğular istehsal olunur. İstehsal olunan avadanlıqlar ən son qurğularda sınaqdan keçrildikdən sonra sifarişciyə çatdırılır. Hər bir istehsal olunan avadanlığa keyfiyyət zəmanəti verilir. Zavod dünya bazarına çıxmaq üçün rəqabətə davamlı və keyfiyyətli avadanlıqların hazırlanması üçün işlər aparır. Yuxarıda sayılan avadanlıqlardan başqa Bakı Neft Maşınqayırma zavodu TASC yaxın gələcəkdə istehal gücünü artırmağı və neft və qaz sənayesi üçün üçün lazım olan digər avadanlıqların istehsalını planlaşdırır.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане