BAKU BUSINESS CONSULTING

Адрес

Везирова Сулеймана 17 A Хатаинский район

Телефон

(+99450) 255-79-05
(+99455) 255-79-05
(+99412) 489-34-52

Рабочее расписание

Понедельник - Суббота
09:00 - 18:00

Информация о BAKU BUSINESS CONSULTING

ООО "Baku Business Consulting" предоставляет услуги высокого качества в области правовых отношений и проведения аттестации рабочих мест.
Сотрудники ООО "Baku Business Consulting" профессиональные специалисты.
Наше предприятие сотрудничает со многими местными и зарубежными организациями, которые работают в Азербайджанской Республике.
Услуги, которые предлагает ООО "Baku Business Consulting":
- HR–консалтинг и проведение обучения
- Организация услуг и проведение обучения в области охраны труда
- Аттестация рабочих мест АР СМПГK УAГ дата 10.02.2015 АЗ №031/11.1/03.0617.01.15 "Аттестация Аккредитации"
- Бухгалтерия
- Миграция
- Правовые вопросы
- Адвокатские услуги
- Подготовка отчетов по налогам, ФСЗГ, статистике и занятости. "Baku Business Consulting" MMC hüquq münasibətləri və iş yerlərinin attestasiyasının keçirlməsi sahəsində yüksək səviyyəli xidmət göstərən müəssisədir.
"Baku Business Consulting" MMC-nin əməkdaşları peşəkar mütəxəssislərdir.
Müəssisəmiz Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bir çox yerli və xarici təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.
"Baku Business Consulting" MMC-nin təklif etdiyi xidmətlər:
- HR-konsaltinq və təlimlərin keçirilməsi
- Əməyin mühafizəsi sahəsində xidmətin təşkili və təlimlərin keçirilməsi
- İş yerlərinin attestasiyası AR SMPDK DAX 10.02.2015-ci il tarixli AZ 031/11.1/03.0617.01.15 saylı "Akkreditasiya Attestatı"
- Mühasibat
- Miqrasiya
- Hüquq məsələləri
- Vəkil xidmətləri
- Vergi, DSMF, Statistika və Məşğulluq üçün hesabatların hazırlanması.
"BakuBusinessConsulting" LLC provides high quality services in the field of legal relations and conducting attestation of workplaces.
Employees of "Baku Business Consulting" LLC. are professional experts.
Our company cooperates with many local and foreign organizations that operate in the Republic of Azerbaijan.
Services offered by the "Baku Business Consulting" LLC:
- HR–consulting and conducting of trainings
- Organizing of services and conducting of trainings in the field of attestation of workplaces
- Attestation of workplaces AR SMPSCSAS dated 10.02.2015 AZ №031/11.1/03.0617.01.15 "Attestation of Accreditation"
- Accounting Department
- Migration
- Legal issues
- Advocatory services
- Preparation of reports for tax, SSPF, statistics and employment.

Объявления

Курс на 04.04.2020

AZN

Курсы валют ЦБА

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

1,8427

RUR

Ruble

0,022

Показать все

+10


04.04.2020 сейчас - пасмурно