5107

ZEFERAN HOSPITAL

Wide Emergency Medical center, private clinic, laboratory, non-invasive and invasive radiology, Algology, surgery, intensive care and intensive care departments

5107

ZEFERAN HOSPITAL

Baku, Narimanov district,
Asif Mamadov 30

Monday - Saturday

09:00 - 18:00

More details about the company

Медицинский центр "ZƏFƏRAN HOSPİTAL" был создан брендом "ZƏFƏRAN". Широкопрофильный медицинский центр состоит из отдела скорой помощи, поликлиники, лаборатории, не инвазивной и инвазивной радиологии, алгологии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии.

* * * * *

Hər zaman olduğu kimi daim yenilikləri və keyfiyyəti üstün tutaraq "ZƏFƏRAN" brendi, müasir təbabətin bütün normativlərini meyar tutaraq "ZƏFƏRAN HOSPİTAL" tibb mərkəzini yaratdı. "ZƏFƏRAN HOSPİTAL" geniş profilli özəl tibb mərkəzi Təcili yardım, Poliklinika, Laboratoriya, Qeyri invaziv və İnvaziv radiologiya, Alqologiya, Cərrahiyyə, Reanimasiya və İntensiv terapiya şöbələrindən ibarətdir. Bu şöbələrdə tam peşəkar və məsuliyyətli tibbi personal fəaliyyət göstərir. Ən son avadanlıqla təchiz olunnmuş mərkəzimizdə pasiyentlərə yüksək keyfiyyətli 24 saat Təcili tibbi yardım xidməti, Xəstələrin transferi xidməti, Evdə tibbi manipulyasiyalar, 24 saat Labratoriya, Stasionar xidmət, bütün növ tibbi manipulyasiyalar və müxtəlif diaqnostik və radioloji tibbi xidmətlər göstərilir.