2902

State Pantomime Theatre

State Pantomime Theatre

2902

More details about the company

Азербайджанский Государственный Театр Пантомимы был создан 16-го мая 1994-го года по распоряжению Министра Культуры Республики в качестве Театра-Студии Пантомимы "Сборище Сумасшедших" (по одноименной комедии Дж.Мамедгулузаде) и осуществлял деятельность при Театре Юного Зрителя. Государственный Театр Пантомимы является первым театром пантомимы в истории азербайджанского театра. Основу театра пантомимы в Азербайджане заложил заслуженный деятель искусств Бахтияр Ханызаде.


****

Dövlət Pantomima Teatrı Azərbaycan teatr tarixində ilk pantomima teatrıdır. Teatrın bu növünün əsas üstünlüklərindən biri onun beynəlxalq dilə malik olmasıdır. Pantomima üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Azərbaycanda pantomima teatrının əsasını qoyan Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin "Səhnə hərəkəti və xareoqrafiya" kafedrasının dosenti, Respublikanın Əməkdar İncəsənət xadimi Bəxtiyar Xanızadədir.
Dövlət Pantomima Teatrı 16 may 1994-cü ildə Respublikanın Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlunun sərəncamı ilə "Dəli yığıncağı" Pantomima teatr-studiyası kimi yaranmış və Gənc Tamaşaçılar Teatrının nəzdində fəaliyyət göstərmişdir. Bu teatr Azərbaycan tamaşaçısına teatr sənətinin bir qolu olan pantomima janrını tanıtmaq və sevindirmək kimi məsuliyyət bir işi öz üzərinə götürüb.