1572

NEW LIFE CONSULTING (ES IGIDOV E.V.)

Emigration to Europe, immigration to Denmark

1572

NEW LIFE CONSULTING (ES IGIDOV E.V.)

Baku, Yasamal district,
Abdurrahim Bey Hagverdiyev 33 H

Monday - Saturday

10:00 - 19:00

M

Elmlar Akademiyasi

More details about the company

Профессиональная эмиграция в Данию - Green Card.

Получение GreenCard – рабочей мультивизы на 2 года, продление ее на 3 года, через 5 лет после въезда в Данию - получение ПМЖ, через 9 лет после въезда – гражданство Дании, безвизовый въезд и право на работу во всех странах Евросоюза. Ваша семья может выехать вместе с вами, у взрослых будет право на работу, и у детей на бесплатное образование. Социальный пакет.

* * * * *

Danimarka ali təhsilli kadrlar üçün qapıları açır.
Green Card – Danimarkaya professional emiqrasiya

Danimarkada yaşamaq hüququnun əldə etməyin bir neçə yolları var. Hal-hazırdaki üsul hər bir namizədin fərdi xüsusiyyətlərinə görə toplanan balları əsasında müəyyənləşir. Green Card-ın əldə olunması 2 illik işləmək hüququ verən multiviza ilə başlayır. Daha sonra 3 il müddətinə artılır. Bu 2 mərhələdən sonra, yəni 5 ildən sonra daimi yaşamaq və işləmək hüququ əldə olunur. Ümumiyyətlə Danimarkaya girişdən 9 il sonra Danimarka vətəndaşlığı əldə etmək olur.