3577

JOY KIDS DEVELOPMENT CENTER

Center for children with special needs

3577

JOY KIDS DEVELOPMENT CENTER

Baku, Yasamal district,
Huseyn Javid ave. 520, около здания "Space TV"

Monday - Friday

09:00 - 17:00

More details about the company

"Joy Центр" – это современный реабилитационный центр для детей со специальными нуждами в возрасте 0-7 лет.
Мы работаем с детьми со следующими особенностями в развитии:
• Синдром Дауна;
• Аутизм (аутистический спектр);
• Умственная отсталость;
• Детский церебральный паралич;
• Проблемы зрения;
а также с детьми с:
• поведенческими проблемами;
• нарушениями сенсорной интеграции (SPD);
• задержкой речевого и психомоторного развития;
• проблемами обучения.
Занятия в нашем центре проводятся на трех языках: азербайджанском, русском и английском.

* * * * *

"Joy Mərkəzi" – 0-7 yaşlı, xüsusi ehtiyaclı uşaqlar üçün müasir reabilitasiya mərkəzidir.
Biz aşağıda göstərilən inkişaf problemləri olan uşaqlarla işləyirik:
• Əqli inkişafda gerilik;
• Autizm (autistik spektr);
• Daun Sindromu;
• Uşaq serebral iflici;
• Görmə problemləri;
həmcinin:
• davranış problemləri;
• sensor inteqrasiya pozuntuları;
• nitq və psixo-motor ləngimələr;
• öyrənmə problemləri;
Mərkəzimizdə məşğələlər 3 dildə keçirilir: azərbaycan, rus və ingilis.

* * * * *

"Joy Center" – is the modern rehabilitation center for 0-7-years-old children with special needs.
We work with children with:
• Down syndrome;
• Autism (autistic spectrum);
• Mental delay;
• Cerebral palsy;
• Vision problems;
as well as with children with:
• behavioral problems;
• sensory processing disorder (SPD);
• speech delay;
• learning difficulties.
Classes at our center are conducted in three languages: Azerbaijani, Russian and English.