1659

ESRA EDUCATIONAL CENTRE

Pre-school education in Baku

1659

ESRA EDUCATIONAL CENTRE

Baku, Nizami district,
Nasimi 25

Monday - Saturday

09:00 - 18:00

More details about the company

В Центре Образования "Эсра" преподаются следующие предметы:

1. Природоведение
2. Родной язык и практическая работа с художественной литературой
3. Обучение грамоте
4. Развитие речи
5. Азербайджанский (английский, русский) языки
6. Развитие простых математических понятий
7. Рисование, урок труда
8. Уроки по развитию мелкой моторики рук (лепим из глины)
9. Физическая культура
10. Общение (культура речи)
11. Логика

******

"Əsra" Təhsil Mərkızində aşaqıda qeyd olunan fənlər tədris olunur:

1. Ətraf aləmlə tanışlıq
2. Ana dili və bədii ədəbiyyat üzrə iş
3. Savad təlimi
4. Nitq inkişafı
5. Azərbaycan (ingilis,rus) dilləri
6. Sadə riyazi təsəvvürlərin inkişafı
7. Rəsm, kəsib yapışdırmaq
8. Quraçdırma, gil işi və s.
9. Fiziki mədəniyyət
10. Ünsiyyət qurmaq
11. Məntiq