1793

N-ADVERT

Advertising company

Услуги:

Высококачественная и широкоформатная печать
Изготовление и установка лайтбоксов
Рекламные работы из алкопана
Брендирование автомобилей
Объемные буквы
Дизайн и оформление бредовых магазинов
Дизайн
Разработка логотипов и имиджа компании
Реклама внутри помещения
рекламные щиты
Резка и гравировка на лазерном аппарате
Резка на плоттере
Сборка и продажа промостендов
Продажа и установка Roll-Up, Pop-Up
Выставочные стенды
Платежные пункты и киоски
Конструирование и сборка остановок
Декорация витрин
Дверные таблички
Указатели Технической безопасности
Установка винила на окна и стекла
Ограждение объектов
SMM услуги
SEO услуги
Рамки и прочее


***

Xidmətlər:

Yüksək keyfiyyətli, böyükformatlı çap işləri
İşıqlı reklamların hazırlanması
Alkopan reklam işləri
Avtomobil üzərində reklam
Qabarıq hərflər
Brend dükanların dizaynı və tərtibatı
Dizayn işləri
Loqotip və şirkətin imicinin işlənib hazırlanması
İç məkan reklamları
reklam lövhələri
Lazer aparatında kəsim və qravirovka işləri
Plotterde kəsim işləri
Promostendlərin satışı ve hazırlanması
Roll-up və Pop-Up satışı, quraşdırılması
Sərgi stendləri
Ödəmə məntəqələri və köşklər
Dayanacaqların hazırlanmasi və montajı
Vitrinlərin dekorasiyası
Qapı lövhələri
Texniki təhlükəsizlik nişanları
Şüşə üzərində vinil montajı
Obyektlerin hasarlanması
SMM xidmətlər
SEO xidmətlər
Çərçivələr və s.

***

Services:

High-quality and large-format printing
Making and installing light boxes
Advertising works from alсopan
Branding of cars
Volumetric letters
Design of Brand shops
Design
Development of logotypes and company image
Indoor advertising
billboards
Cutting and engraving on the laser apparatus
Cutting on a plotter
Assembling and selling promotional stands
Sale and installation of Roll-Up, Pop-Up
Exhibition stands
Payment stations and kiosks
Design and assembly of stops
Decoration showcases
Door signs
Technical Safety Indexes
Installing vinyl on windows and glass
Fence of objects
Frames and stuff

Announcement

Converter

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB