2854

TEMIZ SHEHER

Solution of environment problems

Основной деятельностью компании "Темиз шехер" является производство новых продуктов из бытовых отходов в результате вторичной переработки, получение электрической энергии от процесса сжигания на заводе бытовых отходов, создание произведений искусства из бытовых отходов.
"Темиз шехер" также реализует социальные и культурные проекты, посредством которых призывает население правильно обращаться с твердыми бытовыми отходами и вносить свой вклад в защиту окружающей среды.

********

12 mart 2009-cu ildə "Təmiz Şəhər" ASC dövlət qeydiyyatına alınmış və öz fəaliyyətinə başlamışdır. "Təmiz Şəhər" ASC dövlət müəssisəsi olmaqla, öz təsərrüfat fəaliyyətini müstəqil qurmuşdur, onun ümumi idarəetmə və fəaliyyətinə nəzarət səlahiyyətləri təsisçi qismində Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, həmçinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin formalaşdırdığı Müşahidə Şurası tərəfindən həyata keçirilir.

Cəmiyyətə tullantıların yerləşdirilməsini və utilizasiyasını müasir standartlara cavab verən şəkildə qurmaq və idarə etmək, bu prosesi mütəşəkkil qaydada həyata keçirmək, həmçinin şəhərin ekoloji vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və qeyd olunan sahənin gələcəkdə mərhələlərlə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında inkişaf etdirmək həvalə olunmuşdur.

Converter

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB