Hüquq xidmətləri

2221

LEQAL PRAYM

Bakı, Yasamal r-nu,
İsmayıl Qutqaşınlı 507-511 B

Bazar ertəsi - Cümə

10:00 - 19:00

Şirkət haqqında ətraflı

“Leqal Praym” şirkəti aşağıda qeyd olunan hüquq xidmətlərini təklif edir.
- Kommersiya hüququ.
- Debitor və kreditor borcların inventarizasiyası və təhlili. Problemli debitor borcların geri qaytarılması, borc öhdəliklərinin idarə olunması.
- Müqavilə baglamağı, dəyişməsi və icrası ilə bağlı mübahisələrin nizamlanması.
- Hüquqi ekspertiza.
- Müştərilərin əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının, işgüzar nüfuzunun müdafiəsi.
- Korporativ hüquq
- Bütün növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı, ləğvi, birləşməsi, bölünməsi, ayrılması və gələcək fəaliyyətin hüquqi konsaltinqi.
- Təsis sənədlərinə dəyişikliklərin əlavə edilməsi, müəssisələrin yenidən təşkili;
- Daxili korporativ və təsis sənədlərinin hazırlanması;
- Aksiyaların əldə edilməsi və satılmasının hüquqi müşaiyəti;
- Sahibkar və menecer arasında mübahisələrin nizamlanması;
- Cəmiyyətin idarə olunmasında səhmdarlara öz hüquqlarının izah olunması.
- Vergi hüququ
- Vergi orqanlarının çıxardığı qərarların və hərəkətlərin hüquqi ekspertizası.
- Vergi yoxlamaları olan zaman təşkilatların maraqlarının təmsil edilməsi, vergi yoxlama aktlarına etirazların hazırlanması və vergiödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsindən şikayət verilməsi.
- Vergi mübahisələrinin məhkəmə/məhkəmədən xaric qaydada nizamlanması.
- Vergi mübahisələrinin məhkəmədə həlli (vergi orqanların aktlarının qeyri-qanuni sayılması və ləğvi).
- Artıq ödənilmiş/alınmış vergi və rüsumların geri qaytarılması. Ixrac ƏDV-nin geri qaytarılması.
- Müqavilə hüququ
- Müqavilələrin bağlanması, icrası, müqaviləyə dəyişikliklər edilməsi və müqaviləyə xitam verilməsi ilə bağlı mübahisələrin tənzimlənməsi;
- Sxemlərin, əməliyyatların, əqdlərin, onların sonrakı təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hüquqi təhlili, müqavilənin ayrı-ayrı şərtlərinin dəyişdirilməsi, əqdlərin vergi aqibətinin qeyri-müəyyənliyi baxımından arzuolunmazlığı ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi.
- İqtisadi mübahisələr, məhkəmələrdə nümayəndəlik
- Təşkilatların məhkəmədə, apellyasiya və kassasiya məhkəmələrində maraqların təmsil edilməsi.

Müştərinin iqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayət və inzibati işlər üzrə hüquq və mənafelərinin qorunması.

- Cinayət işlərində müştərilərin hüquq və maraqlarının qorunması.
- Müştərilərin nəzarət orqanları (prokurorluğ və vergi orqanları) ilə münasibətdə hüquq və maraqların qorunması.
- Mülki, inzibati, cinayət işlərinin aparılması, konsultasiyası.

1. Əmək (qeyri-qanuni işdən çıxarılma, həm işəgötürənin, həmçinin də işçinin hüquqların məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar mübahisələr və s.), ailə hüququ (boşanma, nigahın pozulması ilə əlaqədar mübahisələr, əmlakın bölünməsi, aliment, nigah müqaviləsinin tərtib olunması və s.) ilə əlaqədar məsələlərin konsultasiyası.

2. Daşınmaz əmlak, torpaq və digər əmlakla, həmçinin xaricdə yerləşən əmlakla bağlı sazişlərin müşayiət edilməsi, konsultasiyası.

3. Vətəndaşlara və hüquqi şəxslərə hüquqi xidmətin göstərilməsi, əmlakla əlaqəli sazişlərin müşayiət edilməsi.

4. Mülki, Cinayət və İnzibati işlərin aparılması və konsultasiyası. Pozulmuş qanunların qorunmasının formalaşdırılması məsələləri ilə əlaqədar konsultasiya, yaxud qanunu tədbiq etmə praktikasının müxtəlif aspektlərindən dəqiq və düzgün məsləhətlər.

5. Müqavilələrin hüquqi ekspertizası, danışıqlarda iştirak.

6. İcra işlərinin (məhkəmə qərarının yerinə yetirilməsi, öhdəliklərin məcburi yerinə yetirilməsi, icra vərəqinə uyğun cərimələr, əmlaka həbsin qoyulması və götürülməsi, həbs qoyulmuş əmlakın qaytarılması, əmlakın alınmasına müraciət) aparılması.

Miqrasiya xidmətləri

Əcnəbilər üçün sənədlərin tərtib edilməsində kömək:
- müvəqqəti yaşayış üçün icazə;
- iş icazəsi;
- vizanın uzadılması;
- müvəqqəti yaşayış icazəsinin uzadılması;
- yaşayış yeri üzrə qeydiyyat;
- xaricdə alınmış diplomların Azərbaycan Respublikasında ərazisində tanınmasına (nostrifikasiya).

Hüquqi audit (Legal Due diligence)

Hüquqi audit — mövcud qanunverciliyə, işgüzar adətlərə və məhkəmə təcrübəsinə uyğunluğunu müəyyən etməyə imkan verən, şirkətin təsis sənədlərinin, hüquqmüəyyənedici və müqavilə sənədləşməsinin yoxlanılması və tədqiqi sahəsində kompleks tədbirlərdir.

Aşağıda göstərilən hallarda şirkətin itkilərə məruz qala biləcəyi risklərinin qarşısı alınması məqsədilə mövcud sənədləşmənin azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olub-olmamasının yoxlanılması- hüquqi auditin əsas hədəfidir:
• Şirkətə inzibati cərimələrin və müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən sair sanksiyaların tətbiq edilməsi hallarında;
• Mövcüd müqavilələrin lazımi qaydada icra olunmamasına görə müqavilə tərəfdaşlarına dair sanksiyaların tətbiq edilməsi hallarında;
• Müqavilə tərəfdaşların öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi təqdirdə;
• Şirkət işçilərinin öz vəzifələrindən sui-istifadə etdikdə;
• Aktivlərin (daşınmaz obyektlərin, intellektual mülkiyyət obyektlərinin) qanunsuz ədlə edilməsi və istifadə edilməsi hallarında və sair.