İnstitutlar

Bakıda yerləşən institutlar, təhsil müəssisələrinin ünvanları və məlumatları haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün siyahıya nəzər yetirin.
Filter
  • Həsənbəy Zərdabi 88 А
  • 20 Yanvar
  • Abbas Mirzə Şərifzadə 2
AKADEMİK M.F.NAĞIYEV adına KATALİZ VƏ QEYRİ-KİMYA İNSTİTUTU Materialların və məmulatların tədqiqi, sınanması, yoxlanması, ekspertizası 
  • Hüseyn Cavid pr. 29
ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu 
  • Hüseyn Cavid pr. 31, головное здание Национальной Академии Наук Азербайджана
  • Elmlər Akademiyası
AZERDOVLETLAYIHE Dövlət Baş Layihə İnstitutu 
  • Füzuli küç. 67
  • 28 May
AZERMEMARLAYIHE DÖVLƏT BAŞ LAYİHƏ İNSTİTUTU DÖVLƏT BAŞ LAYİHƏ İNSTİTUTU  
  • Füzuli küç. 65
  • 28 May

İnstitutlar

İnstitut, peşəkar iş fəaliyyəti sahəsindəki mütəxəssislərin,işçi kadrların təlimini,işə hazırlanmasını və peşəkar inkişafını təmin edən təhsil müəssisəsi hesab olunur. Prinsip etibarilə institut hətta yalnız bir peşə üçün belə hazırlana bilər.Bundan əlavə olaraq İnstitutlar elmi tədqiqat işlərinin aparılması üçün də əhəmiyyətli təhsil müəssisələrindən hesab olunur.Burada bir və ya bir neçə elmi tədqiqat labaratoriyaları fəaliyyət göstərir.Səhifəmizdə Bakıda fəaliyyət göstərən institut ünvanlarını və əlaqə vasitələrini bir siyahıda qeyd etmişik.Ətraflı məlumat üçün siyahıya nəzər sala bilərsiniz.

Filter

Yerləşmə