659

EKVİTA - hüquq, vergi və idarəetmə üzrə tam konsaltinq xidmətlərini göstərən 70 nəfər peşəkarlar heyətli bir şirkətdir. Şirkətin müştəriləri arasında Dünya miqyasında fəaliyyət göstərən Fortune 500 siyahısına daxil olan bir neçə fəal şirkət mövcuddur. EKVİTA şirkəti həmçinin, hökumət layihələrində iştirak etmiş və Dünya Bankı kimi beynəlxalq donor təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir.

Şirkətin fərqi - ümumi biznes konsaltinqi ilə özündə hüquqi, maliyyə və vergilər sektorları üzrə kifayət qədər güclü təcrübəni birləşdirən peşəkar xidmətlərin kompleks şəklində göstərilməsidir.


Hüquqi Konsaltinq

Neft və Qaz 

Tam Hüquqi Dəstək

Korporativ və Birləşmə və Satınalma

Bankçılıq və Maliyyə

Əmək və Miqrasiya Qanunvericiliyi

Müqavilələr

İnfrastruktur, Tikinti və Daşınmaz əmlak

Mübahisələrin həlli

Əqli mülkiyyət hüquqları

Compliance

RƏİS (Rüşvət əleyhinə idarəetmə sistemi) qurulması üzrə Ekvita-dan dəstək


Vergi & Maliyyə

Xüsusi vergi məsləhəti xidmətləri Beynəlxalq vergitutma 

Hüquqi şəxsin yenidən təşkili 

Vergi öhdəliklərinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi üçün yardım 

Vergi məsələlərinin idarə edilməsinə dair məsləhət 

“Ağartma” xidmətləri 

Vergi restrukturizasiyası 

Mühasibat uçotu 

Vergi əməletməsi 

Vergi planlaşdırması və optimallaşdırması Vergi yoxlaması xidmətləri 

Əmək haqqı xidmətləri 

Fiziki şəxsin gəlir vergisi xidmətləri Mənbədən tutulmuş vergilərin təsdiqlənməsi 

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə vergitutma


İdarəetmə üzrə Konsaltinq

Bacarıqların inkişafı

Hüquqi islahatlar

KOS subyektləri və kənd yerlərinin inkişafı

Bazar Araşdırması

Layihə Portfelinin İdarəedilməsi

Rəqəmsal Transformasiya


Ekvita Akademiya

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

Əlavə dəyər vergisi


Konvertor

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB